PDM Kabupaten Kotawaringin Barat - Persyarikatan Muhammadiyah

 PDM Kabupaten Kotawaringin Barat
.: Home > Profil SMK

Homepage

Profil SMK

NAMA SEKOLAH                                              : SMK MUHAMMADIYAH PANGKALAN BUN

NSS                                                                 : 402140101009

NPSN                                                               : 30203689

PROPINSI                                                         : KALIMANTAN TENGAH

KECAMATAN                                                    : ARUT SELATAN

DESA / KELURAHAN                                        : SIDOREJO

JALAN DAN NOMOR                                         : JALAN JENDERAL SUDIRMAN RT. 15 NO. 13A

KODE POS                                                       : 74111

TELEPON                                                         : 0532-27682

FAX/EMAIL                                                       : smkmuh.pbun@gmail.com

DAERAH                                                          : PERKOTAAAN

STATUS SEKOLAH                                           : SWASTA

KELOMPOK SEKOLAH                                    : SMK

TAHUN BERDIRI                                               : 18 JUNI 1996

RIWAYAT PERUBAHAN NAMA SEKOLAH         : 1. SPP MUHAMMADIYAH PANGKALAN BUN
                                                                                                       SK. No. 23/Kep/DL.120/9/1998, Tgl. 11 September 1998
                                                                                                       Badan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Departemen Pertanian

                                                                                                  2. SMK MUHAMMADIYAH PANGKALAN BUN
                                                                                                       SK. Nomor : 31/KPTS/DIKMEN/DIKPORA, Tanggal 12 April 2011
                                                                                                       Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat

PROGRAM STUDI/JURUSAN                            : 1. Agribisnis Tanaman Pangan & Hortikultura (104) Akreditasi “B”
                                                                           
SK. Nomor : 154/BAP-S/M/KTG/XI/2015, Tgl. 6 NoVember 2015

                                                                                                 2. Multimedia (072)  Akreditasi “B”
                                                                                                      SK. Nomor : 154/BAP-S/M/KTG/XI/2015, Tgl. 6 NoVember 2015

                                                                                                 3. Farmasi (079) Akreditasi “A”
                                                                                                      SK. Nomor : 154/BAP-S/M/KTG/XI/2015, Tgl. 6 NoVember 2015

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR                     : PAGI

BANGUNAN SEKOLAH                                     : MILIK SENDIRI

JARAK KEPUSAT KECAMATAN                        : 5 KM

TERLETAK PADA LINTASAN                             : KECAMATAN

ORGANISASI PENYELENGGARA                     : YAYASAN MUHAMMADIYAH

KEPALA SEKOLAH                                          : Drs. RIDWAN

NIP                                                                  : 19651231199603 1 017

PANGKAT/ GOL. RUANG                                  : Pembina / IVa

PENDIDIKAN/JURUSAN                                    : S.1 PENDIDIKAN / AGAMA ISLAM

SK. KEPALA SEKOLAH                                    : 821/05/BK.III/2013, Tgl. 01 Maret 2013

NO. TELP RUMAH / HP                                     : 081347873646

DATA SISWA

NO

PROGRAM STUDI

KELAS

SISWA

JUMLAH SISWA

L

P

1

Agrbisnis Tanaman Pangan & Hortikultura

I

28

7

35

II

20

8

28

II

20

3

23

Sub Jumlah

68

18

86

2

Multimedia

I

35

31

66

II

33

26

59

II

27

23

50

Sub Jumlah

95

80

175

3

Farmasi

I

7

20

27

II

4

21

25

II

5

19

24

Sub Jumlah

16

60

76

Total Jumlah

179

158

337 

DATA GURU DAN PEGAWAI

NO

NAMA

JABATAN

KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Drs. Ridwan

Eka Aprilianty, S.P., M.Pd

Suryono, S.P

Dian Wibowo Astuti, S.P

Hestina Windiyati, S.P., M.Pd

Ramlah, S.Pd

Titik Tugasnowati, S.Pd

Syarif Winata, S.T.

Ambyah Krisbiantoro, S.Hi

Tien Faizah Azfi, S.Pd

Surgandi, S.Pd

Sri Malawati, S.Pd

Ninin Koesvariany, S.Pd

Mohamat Hamimrobayani, S.Kom

Ramlin, S.Pd

Nurul Huda, S.P

Nur Fitasari, S.Kep, NS

Ahmad Baiquni, S.Pd

Merina Kusumawati, A.Md

Sumarno, S.Pd

Adhi Tia Prasaja, A.Md, S.ST.

Nur Aina, S.Si

Desi Wardaningsih, S.Far, Apt

Candra Armada, S.Pd

Endang Rahayu Ningsih, S.Pd

Meriza Zulfa Faurina, S.Pd

Wahyudi Saputra, S.Farm, Apt

Sufian Noor, S.E

Hetti

M. Agus Afliansyah

Syahriansyah

Kepala Sekolah

Waka. Kurikulum

Ketua Program ATPH

Waka Sarpras

Kepala Lab ATPH

Kepala Perpustakaan

Guru Mapel

Ketua Program MM

Guru Mapel

Guru Mapel

Guru Mapel

Guru Mapel

Guru Mapel

Kepala Lab MM

Guru BK

Guru Mapel

Guru Mapel

Guru Mapel

Guru Mapel

Guru Mapel

Guru Mapel

Guru Mapel

Ketua Program Farmasi

Guru Mapel

Guru Mapel

Guru Mapel

Kepala Lab Farmasi

Kepala Tata Usaha

Bendahara Sekolah

Staff Adm. Umum

Penjaga Sekolah

PNS

PNS

PNS

PNS

PNS

PNS

Guru Tetap Yayasan

Guru Tetap Yayasan

Guru Tetap Yayasan

Guru Tetap Yayasan

Guru Tetap Yayasan

Guru Tetap Yayasan

Guru Tetap Yayasan

Guru Tetap Yayasan

Guru Tetap Yayasan

Guru Honor Sekolah

Guru Honor Sekolah

Guru Honor Sekolah

Guru Honor Sekolah

Guru Honor Sekolah

Guru Honor Sekolah

Guru Honor Sekolah

Guru Honor Sekolah

Guru Honor Sekolah

Guru Honor Sekolah

Guru Honor Sekolah

Guru Honor Sekolah

Pegawai Tetap Yayasan

Pegawai Tetap Yayasan

Pegawai Honor Sekolah

Pegawai Honor Sekolah
 

 

 


 

 


Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website